"nie mieszać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie mieszać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

nie mieszać się

phrasal verb
 1. back off *
idiom
 1. keep one's nose clean
Mixing Batter with a Hand Held
czasownik
 1. mix ****
  • mieszać, łączyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Mix water with lemon juice. (Pomieszaj wodę z sokiem z cytryny.)
   Mix flour with eggs and sugar. (Połącz mąkę z jajkami i cukrem.)
  • mieszać, łączyć (np. pomysły, style) [TRANSITIVE]
   We should mix our ideas and see what we'll get! (Powinniśmy zmieszać nasze pomysły i zobaczyć, co nam wyjdzie!)
   Mix different styles while designing this dress. (Złącz różne style podczas projektowania tej sukienki.)
 2. combine ***
  • łączyć, mieszać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Combine flour, milk and butter in a bowl. (Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.)
   Combine all the ingredients in one glass. (Wymieszaj wszystkie składniki w jednej szklance.)
   They've combined their money to buy a house. (Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.)
   We have to combine our effort to do that. (Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.)
 3. stir ***
 4. blend **
  • mieszać, przemieszać, łączyć (np. style, dźwięki, pomysły) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We blended our ideas and the final effect was breathtaking. (Połączyliśmy nasze pomysły i efekt końcowy zapierał dech w piersiach.)
   Let's blend their ideas, the result might be interesting. (Połączmy ich pomysły, rezultat może być ciekawy.)
  • mieszać, miksować (np. składniki potrawy) [TRANSITIVE]
   Blend tomatoes with garlic and grilled pepper. (Zmiksuj pomidory z czosnkiem i grillowaną papryką.)
   Blend the vegetables and add some salt. (Zmiksuj warzywa i dodaj trochę soli.)
   You should blend the ingredients before you put them in the oven. (Powinieneś wymieszać składniki zanim włożysz je do piekarnika.)
   I blended milk with bananas. (Wymieszałam mleko z bananami.)
   Put the vegetables into a bowl and blend them. (Włóż warzywa do miski i zmiksuj je.)
 5. mingle *
 6. jumble
 7. meddle , intermeddle old-fashioned
 8. alloy
 9. intermingle
 10. agitate
 11. toss ***   informal
  Keep tossing, or else it will harden. (Cały czas mieszaj, w przeciwnym razie stwardnieje.)
  He tossed the water with sand. (On wymieszał wodę z piaskiem.)
 12. intermix
 13. mell
 14. bemingle
 15. bejumble
 16. immix
 17. commix
 18. confusticate
 19. immingle
czasownik
 1. mix ****
phrasal verb
 1. stir something in , stir something into
  • wmieszać coś, zmieszać coś (z czymś)
   Stir the flour into three eggs and a glass of milk. (Zmieszaj mąkę z trzema jajkami i szklanką mleka.)
   Should I stir the sugar in the rest of the ingredients? (Czy powinienem wmieszać cukier w resztę składników?)
 2. fold something in
czasownik
 1. interfere **
 2. commingle , comingle   formal
 3. immix  
 4. commix  
 5. interblend
phrasal verb
 1. blend in
  • zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo), zlewać się z otoczeniem
   to mix with others, to become a harmonious part of a greater whole
   You can't let them recognize you, you have to blend in. (Nie możesz pozwolić, żeby cię rozpoznali, musisz się wmieszać.)
   Nobody knew he was a policeman - he perfectly blended in our group. (Nikt nie wiedział, że on jest policjantem - idealnie dopasował się do naszej grupy.)
   They blend in so well that sometimes it is hard to see them. (Oni tak dobrze zlewają się z otoczeniem, że czasami ciężko ich zobaczyć.)
 1. jumble something up

Powiązane zwroty — "nie mieszać się"

rzeczownik
zamieszanie = confusion +26 znaczeń
mieszanka = mixture +4 znaczenia
mieszanina = mix +3 znaczenia
przymiotnik
mieszany = assorted +3 znaczenia
czasownik
zamieszać = lose +1 znaczenie
pomieszać = muddle +1 znaczenie
phrasal verb

"nie mieszać się" — Słownik kolokacji angielskich

back off kolokacja
 1. back czasownik + off particle = nie mieszać się, nie wtrącać się, odstąpić, dać spokój
  Bardzo silna kolokacja

  "I had to learn to back off a little bit and let the game come to me sometimes."

  Podobne kolokacje: