"zmieszany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmieszany" po polsku

zmieszany

przymiotnik
 1. blank **
  • zaskoczony, zmieszany
   He sat there with a blank expression on his face. (On siedział tam ze zmieszanym wyrazem twarzy.)
   He was blank when he saw her. (Był zaskoczony, kiedy ją zobaczył.)
 2. puzzled *
 3. perplexed
  • zmieszany, wprawiony w zakłopotanie
   He seemed a bit perplexed, and who could blame him. (On wydawał się być trochę zmieszany, ale któż mógłby go winić.)
   She shut the door, frowning, obviously perplexed. (Ona zamknęła drzwi marszcząc brwi, wyraźnie zmieszana.)
   link synonim: puzzled
 4. sheepish
  • zawstydzony (uśmiech), zmieszany (o osobie)
   When I asked him about his girlfriend, he was very sheepish. (Kiedy spytałem go o jego dziewczynę, on był bardzo zmieszany.)
   He had a sheepish smile on his face. (On miał zawstydzony uśmiech na twarzy.)
 5. muddled
 6. mystified
 7. mingled
 8. abashed
 9. compounded
 10. disconcerted
 11. interfused
 12. shooketh slang
idiom
 1. at fault
  • zakłopotany, zmieszany
   She felt at fault when he told her she was beautiful. (Ona czuła się zakłopotana, kiedy on jej powiedział, że jest piękna.)
 1. out of countenance
Mixing Batter with a Hand Held
czasownik
 1. combine ***
  • łączyć, mieszać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Combine flour, milk and butter in a bowl. (Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.)
   Combine all the ingredients in one glass. (Wymieszaj wszystkie składniki w jednej szklance.)
   They've combined their money to buy a house. (Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.)
   We have to combine our effort to do that. (Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.)
   This genre combines elements of horror and comedy. (Ten gatunek łączy w sobie elementy horroru i komedii.)
 2. mix ****
 3. stir , ***
 4. blend **
  • mieszać, przemieszać, łączyć (np. style, dźwięki, pomysły) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We blended our ideas and the final effect was breathtaking. (Połączyliśmy nasze pomysły i efekt końcowy zapierał dech w piersiach.)
   Let's blend their ideas, the result might be interesting. (Połączmy ich pomysły, rezultat może być ciekawy.)
 5. mingle *
 6. jumble
 7. meddle , intermeddle old-fashioned
 8. alloy
 9. intermingle
 10. agitate
 11. toss ***   informal
  Keep tossing, or else it will harden. (Cały czas mieszaj, w przeciwnym razie stwardnieje.)
  He tossed the water with sand. (On wymieszał wodę z piaskiem.)
 12. mell   British English dialect
 13. bemingle
 14. bejumble
 15. commix
 16. immix
 17. confusticate
 18. immingle
phrasal verb
 1. stir something in , stir something into
  • wmieszać coś, zmieszać coś (z czymś)
   Stir the flour into three eggs and a glass of milk. (Zmieszaj mąkę z trzema jajkami i szklanką mleka.)
   Should I stir the sugar in the rest of the ingredients? (Czy powinienem wmieszać cukier w resztę składników?)
 2. fold something in
czasownik
 1. interfere **
 2. commingle , comingle   formal
 3. interblend
phrasal verb
 1. back off *
phrasal verb
 1. blend in
  • zmieszać się, wmieszać się, dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo), zlewać się z otoczeniem
   to mix with others, to become a harmonious part of a greater whole
   You can't let them recognize you, you have to blend in. (Nie możesz pozwolić, żeby cię rozpoznali, musisz się wmieszać.)
   Nobody knew he was a policeman - he perfectly blended in our group. (Nikt nie wiedział, że on jest policjantem - idealnie dopasował się do naszej grupy.)
   They blend in so well that sometimes it is hard to see them. (Oni tak dobrze zlewają się z otoczeniem, że czasami ciężko ich zobaczyć.)

powered by  eTutor logo