MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"wtrącać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wtrącać się" po polsku

wtrącać się

czasownik
 1. interfere **
  • wtrącać się, kolidować [INTRANSITIVE]
   Don't interfere! (Nie wtrącaj się!)
   My plans interfere with yours. (Moje plany kolidują z twoimi.)
  • mieszać się, wtrącać się, ingerować [INTRANSITIVE]
   You have no right to interfere with their sex life. (Nie masz prawa wtrącać się w ich życie seksualne.)
   My parents try to interfere with my life. (Moi rodzice próbują mieszać się w moje życie.)
 2. pry *
 3. dip **
 4. meddle , intermeddle old-fashioned
 5. chime in
 6. mell
phrasal verb
 1. chip in
  • wtrącać się (do rozmowy)
   She's always chipping in, it's annoying. (Ona zawsze się wtrąca, to jest wkurzające.)
   Don't chip in. Wait a minute. (Nie wtrącaj się. Poczekaj chwilę.)
 2. wade in , wade into
  • wtrącać się (np. do dyskusji)
   Can I wade in? I want to add something. (Czy mogę się wtrącić? Chcę coś dodać.)
   Don't wade in our conversation, it's rude. (Nie wtrącaj się do naszej rozmowy, to niegrzeczne.)
 3. barge in  
 4. butt in slang
  • wtrącać się, wcinać się (np. do rozmowy)
   Sorry to butt in, but could I speak to you for a moment? (Przepraszam że się wtrącam, ale czy mógłbym porozmawiać z tobą przez chwilę?)
   Please don't butt in all the time! (Przestań się wtrącać cały czas!)
   link synonim: cut in
idiom
 1. put one's nose in
 2. stick one's nose in where it's not wanted

wtrącać się, wtrącać

phrasal verb
 1. cut in *
phrasal verb
 1. put in something **
 2. throw something in
  • wtrącać coś (np. uwagę)
   Can I throw something in? (Czy mogę coś wtrącić?)
   She likes to throw funny comments in every now and then. (Ona lubi od czasu do czasu wtrącać zabawne komentarze.)
phrasal verb
 1. break in *
czasownik
 1. slip ***
  • wtrącić (np. komentarz, uwagę) informal [TRANSITIVE]
   Can I slip a suggestion? (Mogę wtrącić sugestię?)
   If you want to slip any comments, make sure they make sense first. (Jeżeli chcesz wtrącać jakiekolwiek komentarze, to najpierw upewnij się, że mają one sens.)
 2. interpose
phrasal verb
 1. back off *

"wtrącać się" — Słownik kolokacji angielskich

cut in kolokacja
 1. cut czasownik + in przyimek = wtrącać się, wtrącać, przerywać (np. wypowiedź, rozmowę)
  Bardzo silna kolokacja

  The number of questions they got right was cut in half.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo