BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wymieszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymieszać" po polsku

wymieszać

obrazek do "stir" po polsku
czasownik
 1. stir , ***
  • zamieszać, mieszać, wymieszać [przechodni]
   Stir the soup from time to time. (Zamieszaj zupę od czasu do czasu.)
   Stir the cement or else it will harden. (Mieszaj cement, bo inaczej stwardnieje.)
 2. intermingle
 3. immingle
phrasal verb
 1. slosh around , slosh about
obrazek do "mix" po polsku
czasownik
 1. combine ***
  • łączyć, mieszać [przechodni/nieprzechodni]
   Combine flour, milk and butter in a bowl. (Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.)
   Combine all the ingredients in one glass. (Wymieszaj wszystkie składniki w jednej szklance.)
   They've combined their money to buy a house. (Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.)
   We have to combine our effort to do that. (Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.)
   This genre combines elements of horror and comedy. (Ten gatunek łączy w sobie elementy horroru i komedii.)
 2. mix ****
 3. blend **
  • mieszać, przemieszać, łączyć (np. style, dźwięki, pomysły) [przechodni/nieprzechodni]
   We blended our ideas and the final effect was breathtaking. (Połączyliśmy nasze pomysły i efekt końcowy zapierał dech w piersiach.)
   Let's blend their ideas, the result might be interesting. (Połączmy ich pomysły, rezultat może być ciekawy.)
 4. mingle *
 5. jumble
 6. meddle , intermeddle przestarzale
 7. alloy
 8. agitate
 9. toss ***   potocznie
  Keep tossing, or else it will harden. (Cały czas mieszaj, w przeciwnym razie stwardnieje.)
  He tossed the water with sand. (On wymieszał wodę z piaskiem.)
 10. intermix
 11. mell    BrE dialekt
 12. bemingle
 13. bejumble
 14. commix
 15. immix
 16. confusticate
czasownik
 1. interfere **
 2. commingle , comingle   oficjalnie
 3. interblend
phrasal verb
 1. back off *
 2. step off something

powered by  eTutor logo