Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shock" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shock" po angielsku

shock , ***

obrazek do "shock" po polsku
rzeczownik
 1. szok, wstrząs (niespodziewana sytuacja) [policzalny]
  The news of his new job came as a bit of a shock. (Wiadomość o jego nowej pracy wprawiła w szok.)
  Her husband's death was a real shock to her. (Śmierć jej męża była dla niej prawdziwym szokiem.)
 2. szok, wstrząs (niespodziewane, nieprzyjemne uczucie) [niepoliczalny]
  When I look at them they give me a shock. (Kiedy na nich patrzę nadal mną trzęsie.)
  My first contact with the cold water was a shock, but now I like it. (Pierwszy kontakt z zimną wodą był dla mnie szokiem, ale teraz to lubię.)
  "Shock" występuje w tym znaczeniu w liczbie pojedynczej.
 3. wstrząs, szok (stan medyczny) [niepoliczalny]
  When he let go she seemed to be in a state of shock. (Kiedy ją puścił zdawała się być w stanie szoku.)
  He experienced shock after a vaccine. (On doznał wstrząsu po szczepionce.)
 4. porażenie prądem [policzalny]
  Touching the fence may cause electric shocks. (Dotykanie ogrodzenia grozi porażeniem.)
  He died from a shock. (On zmarł na skutek porażenia prądem.)
  He put his finger in a socket and got a shock. (On włożył swój palec do gniazdka i został porażony prądem.)
 5. amortyzator potocznie [policzalny zwykle liczba mnoga]
  The shocks are busted. We'll need some time to fix them. (Amortyzatory padły. Będziemy potrzebowali trochę czasu żeby je naprawić.)
  This bike comes with shocks and that is why it is so expensive. (Ten rower posiada amortyzatory i dlatego jest taki drogi.)
 6. nagła zmiana [policzalny]
  He experienced a culture shock when he moved to Tokyo. (Doświadczył szoku kulturowego jak przeprowadził się do Tokio.)
  Maybe such shock will be good for you - you'll forget about the past. (Może taka nagła zmiana dobrze ci zrobi - zapomnisz o przeszłości.)
 7. wstrząs, podmuch (np. po eksplozji) [policzalny lub niepoliczalny]
  The building collapsed in the aftershock of the explosion. (Budynek zawalił się w trakcie wstrząsów wtórnych po eksplozji.)
  The shock came after 5 minutes. (Wstrząs nadszedł po 5 minutach.)
czasownik
 1. zszokować, zaszokować [przechodni]
  The news of the accident shocked him. (Wiadomość o wypadku zszokowała go.)
  I shocked my parents with my unexpected visit. (Zszokowałem rodziców moją niespodziewaną wizytą.)
  link synonimy: jolt, shake
  zobacz także: scandalize
 2. zaszokować (obrazić) [przechodni/nieprzechodni]
  Her inappropriate behaviour shocked everyone. (Jej niepoprawne zachowanie zaszokowało wszystkich.)
  His jokes shocked the local society. (Jego żarty zaszokowały lokalne społeczeństwo.)
przymiotnik
 1. nieoczekiwany, zaskakujący
  Him leaving was a shocking turn of events. (Jego wyjście było zaskakującym zwrotem wydarzeń.)
  The film has a shocking ending. (Film ma zaskakujące zakończenie.)
obrazek do "shock absorber" po polsku
rzeczownik
 1. amortyzator (element zawieszenia)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wstrząsać kimś, szokować kogoś [przechodni]
  The news really shocked her. (Ta wiadomość naprawdę ją zszokowała.)
  The death of the president shocked the nation. (Śmierć prezydenta zszokowała naród.)
 2. razić kogoś prądem [przechodni]

Powiązane zwroty — "shock"

przymiotnik
rzeczownik
idiom
sticker shock = zdziwienie, zdumienie (np. ceną na przecenie)
inne
wykrzyknik
przysłówek
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo