Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"skoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skoczyć" po polsku

skoczyć

czasownik
 1. vault , * , vault over something
  • skoczyć, skakać przez coś
   He vaulted over the fence. (On przeskoczył przez płot.)
   She vaulted five metres. (Ona skoczyła pięć metrów.)
 2. hop **
phrasal verb
 1. pop in , pop around , pop round , pop by , pop over
  • wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
   We were just passing by and we decided to pop in. (Właśnie przechodziliśmy obok i zdecydowaliśmy się wpaść.)
   Susan, pop over if you are in town. (Susan, wpadnij, jeśli będziesz w mieście.)
 2. ramp up
 1. take a leap
obrazek do "jump" po polsku obrazek do "leap" po polsku
czasownik
 1. jump ****   [nieprzechodni]
  They were jumping into the pool. (Oni skakali do basenu.)
 2. leap **
  • przeskoczyć, skakać [nieprzechodni]
   My dog leaped over the fence and ran away. (Mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł.)
   The cats were leaping around, playing with each other. (Koty skakały dookoła, bawiąc się ze sobą.)
 3. spring ****
  • skakać (oddawać skok w jakimś kierunku) termin literacki [nieprzechodni]
   The man sprang at him and started to strangle him. (Mężczyzna skoczył na niego i zaczął go dusić.)
   I sprang forth and hugged her. (Skoczyłem naprzód i przytuliłem ją.)
   link synonim: leap
 4. spike **
  • zwyżkować (o giełdzie), wzrastać nagle (o temperaturze), skakać (o cenach)
   Our company's actions spiked after last week's announcement. (Akcje naszej firmy zaliczyły zwyżkę po ogłoszeniu z zeszłego tygodnia.)
 5. pounce
 6. seesaw
 7. jump rope American English , skip rope
 8. loup

"skoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

pop in kolokacja
 1. pop czasownik + in przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Bardzo silna kolokacja

  He told me to pop in any time I started feeling mean.

  Podobne kolokacje:
take a leap kolokacja
 1. take czasownik + leap rzeczownik = skoczyć, dać susa
  Zwykła kolokacja

  Since the beginning of 2003, his performance has taken a significant leap.

  Podobne kolokacje:
pop over kolokacja
 1. pop czasownik + over przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Zwykła kolokacja

  A head popped over the top of the building, looking down at her.

  Podobne kolokacje:
pop by kolokacja
 1. pop czasownik + by przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Luźna kolokacja

  The kitchen opens all day long, so you can pop by any time hunger strikes.

  Podobne kolokacje:
pop around kolokacja
 1. pop czasownik + around przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Luźna kolokacja

  "I'm heading home this afternoon," he said, popping his head around the kitchen door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo