"pop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pop czasownik

pop + rzeczownik
Kolokacji: 22
pop one's head • pop pills • pop culture • pop concerts • pop the question • ...
czasownik + pop
Kolokacji: 6
keep popping • start popping • keep popping up • begin popping • come popping • ...
pop + przyimek
Kolokacji: 35
pop up • pop out • pop into • pop off • pop in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. pop up = wyskakiwać, pojawiać się pop up
3. pop out = wyskakiwać (z czymś), pojawiać się niespodziewanie, wyskakiwać (niekontrolowanie; o czymś) pop out
4. pop off = umrzeć, wykitować, kipnąć pop off
5. pop in = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą) pop in
6. pop from = przebijać z pop from
7. pop on = przebijać na pop on
8. pop with = przebijać z pop with
9. pop to = przebijać aby pop to
10. pop at = przebijać przy pop at
11. pop for = przebijać dla pop for
13. pop up on = pop w górę na pop up on
14. pop up in = pop w pop up in
15. pop through = przebij całkowicie pop through
16. pop up from = pop nad pop up from
17. pop up with = pop w górę z pop up with
18. pop over = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą) pop over
19. pop of = przebijać z pop of
20. pop onto = przebijać na pop onto
21. pop down = wpaść (gdzieś, do kogoś) pop down
pop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
pop open • suddenly pop • pop free • pop wide • pop right • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.