PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zajść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zajść" po polsku

zajść

phrasal verb
 1. pop in , pop around , pop round , pop by , pop over
  • wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
   We were just passing by and we decided to pop in. (Właśnie przechodziliśmy obok i zdecydowaliśmy się wpaść.)
   Susan, pop over if you are in town. (Susan, wpadnij, jeśli będziesz w mieście.)
obrazek do "set" po polsku
czasownik
 1. cloud *** , cloud over
  • zachmurzać się, zachodzić (np. łzami, o oczach)
   Her eyes clouded with tears when she finally came home. (Jej oczy zaszły łzami, kiedy w końcu przyjechała do domu.)
   My eyes clouded over almost immediately. (Moje oczy zaszły łzami prawie natychmiast.)
 2. set *****
  • zachodzić (o słońcu) [nieprzechodni]
   I love the moment when the sun sets. (Uwielbiam moment, gdy zachodzi słońce.)
   At what time does the Sun set today? (O której godzinie dzisiaj zachodzi słońce?)
   We watched the Sun set and drank wine. (Oglądaliśmy, jak zachodzi słońce i piliśmy wino.)
phrasal verb
 1. go in ***
 2. go down ***
rzeczownik
 1. incident ***
  • incydent, wydarzenie, zajście, wypadek (losowy) [policzalny]
   There were many incidents which occurred at the demonstration. (Na demostracji miało miejsce wiele incydentów.)
   This terrible incident will not be forgotten. (Ten okropny wypadek nie zostanie zapomniany.)
 2. disturbance *
 3. ruction

"zajść" — Słownik kolokacji angielskich

pop in kolokacja
 1. pop czasownik + in przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Bardzo silna kolokacja

  He told me to pop in any time I started feeling mean.

  Podobne kolokacje:
pop over kolokacja
 1. pop czasownik + over przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Zwykła kolokacja

  A head popped over the top of the building, looking down at her.

  Podobne kolokacje:
pop by kolokacja
 1. pop czasownik + by przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Luźna kolokacja

  The kitchen opens all day long, so you can pop by any time hunger strikes.

  Podobne kolokacje:
pop around kolokacja
 1. pop czasownik + around przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Luźna kolokacja

  "I'm heading home this afternoon," he said, popping his head around the kitchen door.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo