"niepokoje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepokoje" po polsku

niepokoje

rzeczownik
 1. disturbance *
obrazek do "concern" po polsku obrazek do "anxiety" po polsku Taking a Tumble Dismay
rzeczownik
 1. concern *****
  • niepokój, obawa, troska, frasunek [niepoliczalny]
   Our main concern right now is to make you walk again. (Naszą główną troską teraz jest sprawienie, byś znów zaczął chodzić.)
   One can observe rising concern about animal rights. (Można zauważyć rosnącą troskę o prawa zwierząt.)
   My main concern is getting a better paid job. (Moją główną troską jest znalezienie lepiej płatnej pracy.)
   link synonim: anxiety
 2. anxiety , ***
  • niepokój, obawa, lęk (uczucie niepokoju) [niepoliczalny]
   He was watching me with anxiety in his eyes. (On patrzył na mnie z obawą w oczach.)
   These tablets will reduce your stress and anxiety. (Te tabletki obniżą twój stres i niepokój.)
   link synonim: concern
  • niepokój, trwoga, obawa (coś niepokojącego) [policzalny]
   There is considerable anxiety over the level of air pollution in our country. (Istnieje poważna obawa o poziom zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.)
   The anxiety over safety in Europe is growing. (Obawa o bezpieczeństwo w Europie rośnie.)
 3. alarm **
  • trwoga, niepokój, obawa [niepoliczalny]
   There is no cause for alarm yet. (Nie ma póki co powodu do niepokoju.)
   The boys looked at one another in alarm. (Chłopcy popatrzyli na siebie z trwogą.)
  • zaniepokojenie, niepokój [niepoliczalny]
   Your alarm wasn't necessary, everything is OK. (Twój niepokój nie był potrzebny, wszystko jest w porządku.)
   Your alarm is uncalled for. (Twój niepokój jest nie na miejscu.)
 4. worry , ****
 5. unrest
  • niepokój, wzburzenie [niepoliczalny]
   It was a time of unrest and upheaval in our region. (To był okres niepokoju i zamętu w naszym regionie.)
   The current unrest stems from the unsuccessful government policy. (Obecny niepokój jest spowodowany nieskuteczną polityką rządu.)
   His claim caused unrest in the hall. (Jego twierdzenie wywołało wzburzenie na sali.)
   link synonim: ruption
 6. dismay *
  • niepokój, konsternacja, przerażenie [niepoliczalny]
   The public mood in Britain is one of growing dismay. (Nastrój społeczny panujący w Wielkiej Brytanii to rosnące przerażenie.)
   I note with dismay that his election may be harmful to our country. (Z niepokojem zauważam, że jego wygrana w wyborach może być szkodliwa dla naszego kraju.)
 7. turbulence , także: turbulency
 8. angst
 9. misgiving
 10. nervousness
 11. qualm
  • ukłucie, nagłe poczucie (niepokoju, niepewności, strachu, winy, itd.), niepokój, niepewność [policzalny]
   He felt a qualm of guilt about what he had done. (Poczuł nagłe poczucie winy w związku z tym, co zrobił.)
   She swallowed a qualm and said she wanted to ask him a question. (Przełknęła niepokój i powiedziała, że chciałaby zadać mu pytanie.)
 12. disturbance *
 13. trepidation
 14. uneasiness , unease
 15. restlessness
 16. ferment
 17. agitation   [niepoliczalny]
 18. disquiet
 19. disquietude
 20. anxiousness
 21. fretfulness
 22. twitchiness
 23. concernedness   [niepoliczalny]
 24. discomforting
 25. ruption
 26. fidget , fidge dawne użycie , także: jiffle BrE dialekt  
  She's got the fidgets - she can't concentrate on anything for too long. (Ona czuje niepokój - nie może na niczym się skoncentrować zbyt długo.)
 27. agita  
 28. heebie-jeebies
 29. inquietude   termin literacki [niepoliczalny]
 30. unquiet   termin literacki
 31. gaingiving
przymiotnik
 1. pained
czasownik
 1. tumult

Powiązane zwroty — "niepokoje"

rzeczownik
pokój = room +2 znaczenia
spokój = head , także: heid dialekt +14 znaczeń
przedpokój = hall +2 znaczenia
czasownik
niepokoić = worry +9 znaczeń
zmniejszać (niepokój) = relieve
idiom
przymiotnik
wykrzyknik
phrasal verb

powered by  eTutor logo