"disturbing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "disturbing" po angielsku — Słownik polsko-angielski

disturbing **

przymiotnik
 1. niepokojący, zatrważający
  Some disturbing thoughts about the future came to his mind. (Pewne niepokojące myśli o przyszłości przyszły mu do głowy.)
  There was a disturbing noise coming from the attic. (Ze strychu dochodził niepokojący dźwięk.)
  The film about the life in China was very disturbing. (Film o życiu w Chinach był bardzo niepokojący.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakłócać, przeszkadzać, zaburzać [TRANSITIVE]
  Do not disturb me when I work. (Nie przeszkadzaj mi kiedy pracuję.)
  She lowered her voice not to disturb him. (Ona ściszyła swój głos, aby mu nie przeszkadzać.)
  We didn't want to disturb you but the door was open. (Nie chcieliśmy ci przeszkadzać, ale drzwi były otwarte.)
  "Why do you disturb me?" "Because it's urgent." ("Dlaczego mi przeszkadzasz?" "Bo to pilne.")
  link synonim: interrupt
 2. niepokoić, martwić [TRANSITIVE]
  The news has disturbed our family. (Ta wiadomość zmartwiła naszą rodzinę.)
  Something in the atmosphere of this house disturbed me. (Coś w atmosferze tego domu zaniepokoiło mnie.)
  link synonim: discompose
 3. poruszać, zmarszczyć, ruszać (np. powierzchnię wody, papiery na stole) [TRANSITIVE]
  The wind disturbed the curtain. (Wiatr poruszył zasłoną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


podobne do "disturbing" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "disturbing" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
określenie na spokojne dzielnice używane w celu podkreślenia tego, że one też mają swoją ciemną stronę (słowo powstałe w wyniku połączenia słów "disturbing" oraz "suburbia") = disturbia