"przerażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerażenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

przerażenie

Taking a Tumble Dismay
rzeczownik
 1. terror **
  • przerażenie, groza [UNCOUNTABLE]
   There was an explosion and people fled in terror. (Nastąpiła eksplozja i ludzie uciekli w przerażeniu.)
   You could see pure terror on his face. (Na jego twarzy mogłeś zobaczyć czyste przerażenie.)
   I saw terror in his eyes. (Widziałem przerażenie w jego oczach.)
 2. horror **
  • przerażenie, groza [UNCOUNTABLE]
   He was listening to the news with horror. (On słuchał wiadomości z przerażeniem.)
   I guessed that something is wrong by the horror on her face. (Domyśliłem się , że coś jest nie tak, przez przerażenie na jej twarzy.)
 3. dismay *
  • niepokój, konsternacja, przerażenie [UNCOUNTABLE]
   The public mood in Britain is one of growing dismay. (Nastrój społeczny panujący w Wielkiej Brytanii to rosnące przerażenie.)
   I note with dismay that his election may be harmful to our country. (Z niepokojem zauważam, że jego wygrana w wyborach może być szkodliwa dla naszego kraju.)
 4. fright
 5. gastness
 6. petrifaction
 7. affright   old-fashioned
 8. blue funk
czasownik
 1. frighten somebody *
  • przestraszyć kogoś, przerazić kogoś
   She frightened me when she screamed. (Ona mnie przestraszyła, kiedy krzyknęła.)
   His sister frightened him when she jumped from behind the doors. (Jego siostra go przestraszyła, kiedy wyskoczyła zza drzwi.)
idiom
 1. scare the hell pants out of somebody
czasownik
 1. terrify *  
 2. appal British English , appall American English
 3. awhape
 4. affright
czasownik
 1. dismay *
 2. horrify
 3. petrify
 4. ghast   old use

Powiązane zwroty — "przerażenie"

rzeczownik
raz = time +1 znaczenie
uraza = resentment +7 znaczeń
przymiotnik
inne
Zobacz także: budzącym przerażenie

"przerażenie" — Słownik kolokacji angielskich

blue funk kolokacja
 1. blue przymiotnik + funk rzeczownik = groza, przerażenie, panika
  Luźna kolokacja

  That's enough to put an ordinary President back into a deep blue funk.

  Podobne kolokacje: