KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"przerażający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerażający" po polsku

przerażający

Ciemny Przerażający Las Zdjęcie Stock - Obraz: 53597903
przymiotnik
 1. frightening *
  • przerażający, zatrważający, straszny, straszliwy
   They told me a frightening story. (Oni opowiedzieli mi przerażającą historię.)
   Prospect for the future was frightening to him. (Perspektywa na przyszłość była dla niego przerażająca.)
   The accident was a frightening experience. (Wypadek był strasznym doświadczeniem.)
   The old house was frightening at night. (Stary dom był przerażający w nocy.)
   link synonim: scary
 2. scary ** , także: scarey British English
  • straszny, przerażający
   This dark forest is a scary place. (Ten ciemny las jest przerażającym miejscem.)
   link synonim: frightening
  • straszny (np. film, książka), przerażający (np. o sytuacji) informal
   This movie is too scary for me to watch alone. (Ten film jest dla mnie zbyt straszny, żebym go oglądała sama.)
 3. terrible ***
  • straszliwy, przerażający
   What a terrible story! (Co za przerażająca historia!)
   The book was terrible. (Książka była straszliwa.)
 4. appalling
  • przerażający (np. o warunkach gdzieś)
   The conditions in the prison were appalling. (Warunki w więzieniu były przerażające.)
   He sounded very cheerful despite the appalling injuries he had suffered. (On brzmiał bardzo radośnie pomimo okropnych obrażeń, które odniósł.)
   The weather yesterday was appalling. (Wczoraj była potworna pogoda.)
   zobacz także: horrible
  • przerażający, przeraźliwy
 5. horrific
  • okropny, straszliwy, przerażający
   Unfortunately, they live in horrific conditions. (Niestety, oni żyją w przerażających warunkach.)
 6. terrifying *
 7. ominous *
 8. dire *
  • okropny, przerażający, potworny
   I was shocked after hearing the dire news. (Byłem zszokowany po usłyszeniu tej potwornej wiadomości.)
 9. intimidating
 10. horrifying
 11. ferocious
 12. gruesome
 13. fearsome
 14. grisly
 15. harrowing
 16. stony , także: stoney
 17. hairy
 18. nightmarish
 19. fearful *
 20. atrocious
  • okrutny (o zbrodni), nieludzki (czyn), potworny (występek), przerażający, bezecny
   He confessed to committing this atrocious crime. (On przyznał się do popełnienia tej okrutnej zbrodni.)
   This accident was atrocious. There were many injured. (Ten wypadek był potworny. Było wielu rannych.)
   link synonim: appalling
 21. dreaded , dread
 22. petrifying
 23. direful
 24. mindblower
 25. ghastful
idiom
 1. like death warmed over
czasownik
 1. frighten somebody *
  • przerażać kogoś, straszyć kogoś, trwożyć kogoś
   Your dog frightens me, it's so big. (Twój pies mnie przeraża, jest taki duży.)
   He frightens me. He has such a cold voice and bulging eyes. (On mnie przeraża. On ma taki oziębły głos i wyłupiaste oczy.)
 2. give somebody the willies   informal
idiom
 1. give somebody the horrors  
czasownik
 1. dismay *
 2. horrify
 3. appal British English , appall American English
 4. petrify
 5. affright
 6. ghast   old use

Powiązane zwroty — "przerażający"

rzeczownik
przerażenie = terror +3 znaczenia
uraza = resentment +12 znaczeń
przymiotnik
przeraźliwy = brutal +2 znaczenia
potworny (przerażający) = dreadful
straszny (przerażający) = frightful
robiący wrażenie (przerażający i zadziwiający równocześnie) = awesome
czasownik
przysłówek
przerażająco = frighteningly +1 znaczenie

powered by  eTutor logo