TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dziki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziki" po polsku

dziki

obrazek do "wild" po polsku Wild Turkey obrazek do "wild" po polsku
przymiotnik
 1. wild ***
  • dziki (roślina, zwierzę)
   Tigers are wild animals. (Tygrysy to dzikie zwierzęta.)
   These wild plants may be poisonous. (Te dzikie rośliny mogą być trujące.)
   Wild animals are dangerous. (Dzikie zwierzęta są niebezpieczne.)
  • dziki, w pierwotnym stanie
   The island was wild and beautiful. (Wyspa była dzika i piękna.)
   Just look at this wild landscape. (Spójrz tylko na ten dziki krajobraz.)
  • dziki, szaleńczy (np. zabawa) potocznie
   That party was wild, I came back home at 7 a.m! (Ta impreza była szalona, wróciłem do domu o 7 rano!)
   His wild laughter scared me. (Jego dziki śmiech wystraszył mnie.)
 2. fierce **
  • dziki, agresywny, zaciekły, zajadły, srogi, surowy (bardzo zły)
   My anger at her was fierce. (Mój gniew na nią był dziki.)
   The beast was fierce and terrifying. (Bestia była agresywna i przerażająca.)
   My father has a fierce look. (Mój ojciec ma surowe spojrzenie.)
   The weather in this region is very fierce. (Pogoda w tym rejonie jest bardzo sroga.)
 3. rough **
  • niebezpieczny, dziki
   A rough dog attacked me in front of my house. (Dziki pies zaatakował mnie przed moim domem.)
   In the forest, you can encounter various rough animals. (W lesie możesz napotkać różne dzikie zwierzęta.)
 4. ferocious
 5. feral , ferine
 6. savage *
  • dziki, agresywny
   Not every stray dog is savage. (Nie każdy bezpański pies jest dziki.)
 7. uncivilized , uncivilised BrE
 8. untamed
 9. unlisted
 10. fell  
 11. rantipole
 12. farouche
 13. tameless
  • dziki (o zwierzęciu)
 14. myall AusE
 15. slam-bang
 16. warrigal
 17. rip-roaring
 18. radge ScoE potocznie
 19. ropable , ropeable
 20. catawampus , także: cattywampus
 21. incult
 22. rorty
idiom
 1. wild and woolly
 1. freaky deaky
obrazek do "boar" po polsku
rzeczownik
 1. boar , wild boar , także: razorback AmE , także: feral pig AmE  
  Boars live in the forest in our region. (Dziki żyją w lesie w naszym rejonie.)
  Full-grown boars can be dangerous when they defend their cubs. (Dorosłe dziki mogą być niebezpieczne, kiedy bronią swoich młodych.)