"dziki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziki" po polsku — Słownik angielsko-polski

dziki

obrazek do "wild" po polsku Photo: African wild dog Wild Boar wild
przymiotnik
 1. wild ***
  • dziki (roślina, zwierzę)
   Tigers are wild animals. (Tygrysy to dzikie zwierzęta.)
   These wild plants may be poisonous. (Te dzikie rośliny mogą być trujące.)
   Wild animals are dangerous. (Dzikie zwierzęta są niebezpieczne.)
  • dziki, w pierwotnym stanie
   The island was wild and beautiful. (Wyspa była dzika i piękna.)
   Just look at this wild landscape. (Spójrz tylko na ten dziki krajobraz.)
  • dziki, szaleńczy (np. zabawa) informal
   That party was wild, I came back home at 7 a.m! (Ta impreza była szalona, wróciłem do domu o 7 rano!)
   His wild laughter scared me. (Jego dziki śmiech wystraszył mnie.)
 2. fierce **
  • dziki, agresywny
   My anger at her was fierce. (Mój gniew na nią był dziki.)
   The beast was fierce and terrifying. (Bestia była agresywna i przerażająca.)
   przeciwieństwo: tame
 3. rough **
  • niebezpieczny, dziki
   A rough dog attacked me in front of my house. (Dziki pies zaatakował mnie przed moim domem.)
   In the forest, you can encounter various rough animals. (W lesie możesz napotkać różne dzikie zwierzęta.)
 4. ferocious
 5. feral , ferine
 6. untamed
 7. unlisted
 8. fell  
 9. slam-bang
 10. warrigal
 11. rip-roaring
 12. ropable , ropeable
 13. incult
  • dziki (np. teren) old use
 14. freaky deaky
idiom
 1. wild and woolly
rzeczownik
 1. rorty
 2. uncivilized , uncivilised British English
 3. tameless
  • dziki (o zwierzęciu)
 4. mad
 5. farouche
obrazek do "boar" po polsku
rzeczownik
 1. boar , wild boar , razorback American English  
  Boars live in the forest in our region. (Dziki żyją w lesie w naszym rejonie.)
  Full-grown boars can be dangerous when they defend their cubs. (Dorosłe dziki mogą być niebezpieczne, kiedy bronią swoich młodych.)