TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"straszyć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "straszyć kogoś" po polsku

Looking for Money? These 4 Things Will Scare Investors Away | Bplans
czasownik
 1. threaten ***
  • grozić, straszyć [przechodni]
   They threatened to kill my family. (Oni grozili, że zabiją moją rodzinę.)
   Don't threaten me, I'm not scared. (Nie strasz mnie, nie boję się.)
   You threatened her right in front of me. (Groziłeś jej przy mnie.)
   Some guys threatened him but then let him go. (Jacyś faceci grozili mu, ale potem go puścili.)
   He never threatened her before she dumped him. (On nigdy jej nie groził, zanim go nie rzuciła.)
 2. scare **
  • przestraszyć (kogoś), straszyć (kogoś) [przechodni]
   So what, now's the part where you try to scare me? (Więc co, teraz część, w której starasz się mnie przestraszyć?)
   Are you trying to scare me? (Próbujesz mnie przestraszyć?)
   My older siblings used to scare me when I was a child. (Moje starsze rodzeństwo straszyło mnie, kiedy byłem dzieckiem.)
   He sent some thugs here to scare me. (On wysłał tutaj jakichś zbirów, żeby mnie przestraszyć.)
   Sorry, I didn't mean to scare you. (Przepraszam, nie miałem zamiaru cię przestraszyć.)
 3. cow **
  • straszyć, zastraszyć
   I know that you want to cow my wife but I won't let you do that. (Wiem, że chcesz zastraszyć moją żonę, ale nie pozwolę ci na to.)
   My sister couldn't sleep because her boyfriend cowed her. (Moja siostra nie mogła spać, bo jej chłopak ją postraszył.)
   The bully cowed a little boy. (Łobuz zastraszył małego chłopca.)
 4. haunt **
 5. gally dialekt  
  Stop gallying me! (Przestań mnie straszyć.)
 6. hant
 7. gast
phrasal verb
 1. creep someone out

straszyć kogoś

czasownik
 1. frighten somebody *
  • przerażać kogoś, straszyć kogoś, trwożyć kogoś
   Your dog frightens me, it's so big. (Twój pies mnie przeraża, jest taki duży.)
   He frightens me. He has such a cold voice and bulging eyes. (On mnie przeraża. On ma taki oziębły głos i wyłupiaste oczy.)
idiom
 1. give somebody the creeps
czasownik
 1. give somebody a scare
  • przestraszyć kogoś, wystraszyć kogoś
   Don't scream like that! You gave me a scare. (Nie krzycz tak! Przestraszyłeś mnie.)
   A man appeared out of nowhere and gave the girl a scare. (Mężczyzna pojawił się znikąd i wystraszył dziewczynę.)
 2. give somebody a turn   przestarzale
 1. give somebody a fright  

Powiązane zwroty — "straszyć kogoś"

rzeczownik
strach = fear +3 znaczenia
przymiotnik
straszny = terrible +21 znaczeń
przysłówek
strasznie = terribly +10 znaczeń
czasownik
phrasal verb