"odstraszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odstraszać" po polsku

odstraszać

czasownik
 1. deter *
  • odstraszać (kogoś) [przechodni]
   New security measures are being introduced to deter thieves. (Nowe systemy zabezpieczeń są wprowadzane w celu odstraszania złodziei.)
 2. repel
  • odstraszać (np. płyn odstraszający komary)
 3. daunt
  • odstraszać, zrażać, zniechęcać
   Don't be daunted by the high costs. (Nie zrażaj się wysokimi kosztami.)
phrasal verb
 1. drive somebody away
  • odstraszać kogoś, odpędzać kogoś
   He drove me away because he wanted to protect me. (On mnie odstraszył, bo chciał mnie chronić.)
   If you behave this way, you'll drive her away. (Jeśli będziesz się tak zachowywać, odstraszysz ją.)
phrasal verb
 1. scare somebody off , scare somebody away  
  That should scare him off. (To powinno go odstraszyć.)
  The news scared away potential investors from the company. (Wiadomość odstraszyła potencjalnych inwestorów od firmy.)

Powiązane zwroty — "odstraszać"

rzeczownik
strach = fear +9 znaczeń
czasownik
phrasal verb
idiom

"odstraszać" — Słownik kolokacji angielskich

frighten away kolokacja
 1. frighten czasownik + away przysłówek = odstraszać
  Luźna kolokacja

  The death of one had frightened away the other plants.

  Podobne kolokacje: