Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"scare somebody off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scare somebody off" po angielsku

scare somebody off
scare somebody away

phrasal verb
  1. odstraszyć kogoś
    That should scare him off. (To powinno go odstraszyć.)
    The news scared away potential investors from the company. (Wiadomość odstraszyła potencjalnych inwestorów od firmy.)