TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wpaść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpaść" po polsku

wpaść

czasownik
 1. plunge **
  • wpaść, gwałtownie spaść, rzucać się (np. do wody) [przechodni/nieprzechodni]
   I plunged into the water and started swimming. (Rzuciłem się do wody i zacząłem płynąć.)
   My dog plunged into a swimming pool. (Mój pies wpadł do basenu.)
   He took a run-up and plunged into the sea. (Wziął rozbieg i rzucił się do morza.)
phrasal verb
 1. come around * , come round BrE
 2. call by
  • wpaść, wstąpić, zajrzeć (do znajomych, do sklepu)
   I will call by the gas station and buy some cola. (Wstąpię na stację benzynową i kupię colę.)
   Will you call by us next week? (Wpadniesz do nas w przyszłym tygodniu?)
 3. pop in , pop around , pop round , pop by , pop over
  • wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
   We were just passing by and we decided to pop in. (Właśnie przechodziliśmy obok i zdecydowaliśmy się wpaść.)
   Susan, pop over if you are in town. (Susan, wpadnij, jeśli będziesz w mieście.)
 4. slam into
  • wtargnąć, wpaść potocznie
   The police slammed into the party and arrested the drunk teenagers. (Policja wtargnęła na imprezę i zaaresztowała pijanych nastolatków.)
 5. pop down
idiom
 1. get up the duff
phrasal verb
 1. come over **
  • przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
   I invited them to come over to our house. (Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.)
   I sometimes come over here after work just to get away. (Czasami wpadam tu po pracy żeby się odciąć od wszystkiego.)
   You can come over to my house any time you want. (Możesz do mnie wpadać, kiedy tylko zechcesz.)
   link synonim: come around
czasownik
 1. charge , *****
  • wpadać (wbiec gdzieś szybko) [nieprzechodni]
   She charged into the room gasping heavily. (Ona wpadła do pokoju ciężko dysząc.)
   I charged into the bus and sat down. (Wpadłem do autobusu i usiadłem.)
 2. join *****
 3. disgorge
 4. disembogue , także: disembogue itself
 5. debouch

Powiązane zwroty — "wpaść"

przyimek
na (np. wpaść) = into
phrasal verb
czasownik
idiom
inne

"wpaść" — Słownik kolokacji angielskich

come around kolokacja
 1. come czasownik + around przyimek = przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
  Bardzo silna kolokacja

  "Come around the car with your hands up where I can see them."

  Podobne kolokacje:
pop in kolokacja
 1. pop czasownik + in przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Bardzo silna kolokacja

  He told me to pop in any time I started feeling mean.

  Podobne kolokacje:
call by kolokacja
 1. call czasownik + by przyimek = wpaść, wstąpić, zajrzeć (do znajomych, do sklepu)
  Bardzo silna kolokacja

  Stop in a few times and they're likely to call you by name.

  Podobne kolokacje:
pop over kolokacja
 1. pop czasownik + over przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Zwykła kolokacja

  A head popped over the top of the building, looking down at her.

  Podobne kolokacje:
pop down kolokacja
 1. pop czasownik + down particle = wpaść (gdzieś, do kogoś)
  Zwykła kolokacja

  I say, could you pop down here for a second?

  Podobne kolokacje:
pop by kolokacja
 1. pop czasownik + by przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Luźna kolokacja

  The kitchen opens all day long, so you can pop by any time hunger strikes.

  Podobne kolokacje:
pop around kolokacja
 1. pop czasownik + around przyimek = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
  Luźna kolokacja

  "I'm heading home this afternoon," he said, popping his head around the kitchen door.

  Podobne kolokacje: