BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"wpaść na pomysł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpaść na pomysł" po polsku

wpaść na pomysł

czasownik
 1. come up with an idea  
  I came up with this idea yesterday. (Wpadłem na ten pomysł wczoraj.)
  Have you come up with any ideas yet? (Wpadłeś już na jakieś pomysły?)
  She rarely comes up with good ideas. (Ona rzadko wpada na dobre pomysły.)
  link synonim: hit on an idea
 2. hit on an idea  
  They hope to hit on an idea that will help them. (Oni mają nadzieję, że wpadną na pomysł, który im pomoże.)
  Tell me if you hit on any idea. (Powiedz mi, jeśli wpadniesz na jakiś pomysł.)
  I hit on a brilliant idea. (Wpadłem na znakomity pomysł.)

"wpaść na pomysł" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: come up with the idea
 1. come czasownik + idea rzeczownik = wpaść na pomysł
  Silna kolokacja

  No one has come up with a better idea since then.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo