BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"call out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "call out" po angielsku

call out **

phrasal verb
 1. zawołać, krzyknąć
  The search party was calling out in the dark. (Ekipa poszukiwawcza wołała w ciemności.)
  "It's you!," she called out. ("To ty!" - ona zawołała.)
 2. wywołać (np. wg kolejności)
  They call out their patients. (Oni wywołują pacjentów.)
  The participants are called out by the jury. (Uczestnicy są wywoływani przez jury.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. krzyknąć, wykrzyknąć
  He was calling out some insults. (On wykrzykiwał jakieś obelgi.)
phrasal verb
 1. wezwać kogoś (np. na pomoc, na ratunek)
  We have to call the police out. (Musimy wezwać policję.)
 2. wezwać kogoś do strajku British English
 3. poprosić kogoś o wyjaśnienia (w związku z czymś) [INTRANSITIVE]
  She called out her son on why he had missed half of all the math classes. (Poprosiła swojego syna o wyjaśnienia, dlaczego był nieobecny na połowie lekcji z matematyki.)
rzeczownik
 1. objaśnienie (do ilustracji)

"call out" — Słownik kolokacji angielskich

call out kolokacja
 1. call czasownik + out particle = zawołać, krzyknąć
  Bardzo silna kolokacja

  He had only a moment more to try to call out for help, and then everything went dark.

  Podobne kolokacje:
 2. call rzeczownik + out rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  She received four consecutive first call outs.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo