"wpadać w odwiedziny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpadać w odwiedziny" po polsku

wpadać w odwiedziny

czasownik
  1. drop , *****   [INTRANSITIVE]
    You can drop by any time you want. (Możesz wpaść w odwiedziny, kiedy tylko chcesz.)
    I've asked you not to drop by on a whim. (Prosiłem cię, żebyś nie wpadał w odwiedziny bez zapowiedzi.)
    Thanks for dropping, I really missed you. (Dzięki, że wpadłeś w odwiedziny, naprawdę za tobą tęskniłem.)

powered by  eTutor logo