"wpaść do kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpaść do kogoś" po polsku

wpaść do kogoś

phrasal verb
 1. drop by * , drop in *
  • wpaść do kogoś (z wizytą)
   to visit someone unexpectedly
   Can you drop by for dinner? (Możesz wpaść z wizytą na obiad?)
   He never warns you when he's going to drop by. (On nigdy nie ostrzega kiedy wpadnie z wizytą.)
 2. swing by somebody
czasownik
 1. drop in on somebody
  • wpaść do kogoś (np. na drinka)

"wpaść do kogoś" — Słownik kolokacji angielskich

drop by kolokacja
 1. drop czasownik + by przyimek = wpaść do kogoś (z wizytą)
  Bardzo silna kolokacja

  Yet in the past 40 years its number has dropped by 1.6 million.

  Podobne kolokacje:
drop in kolokacja
 1. drop czasownik + in przyimek = wpaść do kogoś (z wizytą)
  Bardzo silna kolokacja

  However, the state dropped the idea in the late 1970s.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo