"fall into something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fall into something" po angielsku

fall into something **

phrasal verb
  1. paść w coś, wpaść w coś (np. w ramiona)
    I fell into his arms, because I missed him so much. (Padłem mu w ramiona, ponieważ tak bardzo za nim tęskniłem.)
    They fell into each other's arms and cried. (Oni padli sobie w ramiona i zapłakali.)
  2. rozpocząć coś przypadkowo
    I fell into dealing drugs, I don't know how it happened. (Przypadkowo zacząłem handlować narkotykami, nie wiem, jak to się stało.)

powered by  eTutor logo