"zatkać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatkać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. floor *****
  • zbić z tropu, zatkać (kogoś niespodziewana wiadomością)
   She completely floored me when she announced she was getting married. (Ona całkowicie zbiła mnie z tropu, kiedy oznajmiła, że wychodzi za mąż.)
   When I heard that they are getting married, it floored me. (Kiedy dowiedziałem się, że oni biorą ślub, zatkało mnie.)
   The speed of the car floored me and I asked the driver to slow down. (Prędkość samochodu zatkała mnie i poprosiłam kierowcę, aby zwolnił.)
 2. clog *
 3. obstruct
 4. occlude  
 5. oppilate
 6. bung
 7. congest
phrasal verb
 1. block up
czasownik
 1. choke ** , choke something up
phrasal verb
 1. plug something up  

zatkać kogoś

phrasal verb
 1. bring somebody up short
czasownik
 1. plug **
  • zatykać, tamować [TRANSITIVE]
   I plugged the bath. (Zatkałem wannę.)
   My father plugged all the holes in the pool. (Mój tata zatkał wszystkie dziury w basenie.)
 2. stop *****
  • zatykać, tamować [TRANSITIVE]
   The doctor managed to stop the bleeding. (Lekarzowi udało się zatamować krwawienie.)
   You should stop the wound as soon as possible. (Powinieneś zatamować ranę tak szybko, jak tylko możliwe.)
 3. cork
  • zakorkować, zatykać
   Remember to cork the bottle after you stop using it. (Pamiętaj, żeby zakorkować butelkę, kiedy przestaniesz jej używać.)
 4. wad
 5. bottleneck   American English
 6. tamp  
 7. spile
 8. stopple
 9. beclog
czasownik
 1. jam **
 2. clog up
  • zatkać się (o rurze)
   The pipe has been clogged up for a week. (Rura jest zatkana od tygodnia.)
   Don't clog up the drain pipe with leftover food. (Nie zatykaj rury odpływowej resztkami jedzenia.)
   I hope the waste pipe doesn't clog up again. (Mam nadzieję, że rura ściekowa się znów nie zapcha.)

Powiązane zwroty — "zatkać kogoś"

czasownik
zakneblować kogoś (zatkać komuś usta) = gag somebody
rzeczownik
zatyczka = plug +6 znaczeń
zatkanie = obstruction +7 znaczeń