PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"breakdown" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "breakdown" po angielsku

breakdown *

an emotional breakdown obrazek do "breakdown" po polsku
rzeczownik
 1. rozpad, załamanie (np. związku, gospodarki) [policzalny lub niepoliczalny]
  According to experts, the main reason for the breakdown was a lack of progress in services and industry. (Eksperci wskazują, iż główną przyczyną załamania był brak postępu w obszarze usług i przemysłu.)
 2. załamanie (poważny stan medyczny) [policzalny]
  I don't know about you but I'm on the verge of a breakdown. (Nie wiem jak ty, ale ja jestem na granicy załamania nerwowego.)
 3. awaria (np. samochodu) [policzalny]
  His car had a breakdown on the way home. (Jego samochód miał awarię w drodze do domu.)
 4. rozpad substancji chemicznych [tylko liczba pojedyncza]
 5. analiza, rozbicie na czynniki pierwsze

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.