"analiza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "analiza" po polsku

analiza

Competitive Analysis
rzeczownik
 1. analysis ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  They took blood samples for analysis. (Oni pobrali próbki krwi do analizy.)
  Their initial analysis was incorrect. (Ich wstępna analiza była niepoprawna.)
 2. scrutiny **
 3. criticism ***
  • krytyka, analiza (np. literacka) [policzalny lub niepoliczalny]
   The modern criticism re-evaluates some of the works created in the communist times. (Współczesna analiza literacka ponownie ocenia niektóre prace stworzone w czasach komunizmu.)
   Writers say that people who work in the literary criticism are usually unfulfilled writers. (Pisarze twierdzą, że ludzie, którzy pracują w krytyce literackiej są zwykle niespełnionymi pisarzami.)
 4. commentary **   [policzalny lub niepoliczalny]
 5. breakdown *
 6. assay
 7. post-mortem , postmortem
 8. parse

Powiązane zwroty — "analiza"

czasownik
analizować = study +6 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
analityczny = analytical +1 znaczenie
kryminalistyczny (na przykład technika, analiza, dowód) = forensic

powered by  eTutor logo