"analiza samego siebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "analiza samego siebie" po polsku

analiza samego siebie

rzeczownik
 1. self-scrutiny
technical analysis Competitive Analysis
rzeczownik
 1. analysis ****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  They took blood samples for analysis. (Oni pobrali próbki krwi do analizy.)
  Their initial analysis was incorrect. (Ich wstępna analiza była niepoprawna.)
 2. scrutiny **
 3. criticism ***
  • krytyka, analiza (np. literacka) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The modern criticism re-evaluates some of the works created in the communist times. (Współczesna analiza literacka ponownie ocenia niektóre prace stworzone w czasach komunizmu.)
   Writers say that people who work in the literary criticism are usually unfulfilled writers. (Pisarze twierdzą, że ludzie, którzy pracują w krytyce literackiej są zwykle niespełnionymi pisarzami.)
 4. commentary **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
 5. breakdown *
 6. assay
 7. post-mortem , postmortem
 8. parse

powered by  eTutor logo