BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"analizować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "analizować" po polsku

analizować

czasownik
 1. study *****
  • analizować, badać [przechodni]
   We have to study the life of wild animals in Africa. (Musimy zbadać życie dzikich zwierząt w Afryce.)
   We studied a newly discovered type of birds. (Badaliśmy nowo odkryty rodzaj ptaków.)
 2. analyse British English , analyze American English ***
  • analizować, robić analizę, badać [przechodni]
   You need to analyse the topic first. (Musisz najpierw przeanalizować temat.)
   They are still analysing the data. (Oni wciąż analizują dane.)
   Let's analyze the sales figures for the last two months. (Przeanalizujmy wyniki sprzedaży z ostatnich dwóch miesięcy.)
 3. plot ***
 4. scrutinize * , scrutinise British English
  • szczegółowo badać (coś), analizować (coś)
   I have to scrutinize the data. (Muszę przeanalizować dane.)
   She scrutinized the document and claimed that it was a fake. (Ona szczegółowo przebadała dokument i stwierdziła, że to podróbka.)
 5. traverse , *
 6. assay
 7. boult , także: bolt **
  • analizować, badać (w przenośni)
phrasal verb
 1. kick around , kick about
  • dyskutować, analizować
   We kicked that plan around and we'll do it. (Przedyskutowaliśmy tamten plan i zrobimy to.)
   I kicked his ideas around and they are crazy. (Przeanalizowałem jego pomysły i one są szalone.)
phrasal verb
 1. look at something *****
  • analizować coś, przyglądać się czemuś
   Look at the picture and describe it. (Przyjrzyj się obrazkowi i go opisz.)
   Boss, look at this photograph. This must be the killer. (Szefie, przyjrzyj się temu zdjęciu. To musi być zabójca.)
   link synonim: explore
 2. go over something **

"analizować" — Słownik kolokacji angielskich

kick around kolokacja
 1. kick czasownik + around particle = dyskutować, analizować
  Bardzo silna kolokacja

  Not a bad question, and one they'd kicked around for an hour.

  Podobne kolokacje:
kick about kolokacja
 1. kick czasownik + about przysłówek = dyskutować, analizować
  Luźna kolokacja

  But what have you fellows out here got to kick about?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo