analysis = analiza

Competitive Analysis

Źródło: http://www.verticalmeasures.com/search-optimization/pubcon-2009-las-vegas-a-guide-to-competitive-analysis/

analiza

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They took blood samples for analysis. = Oni pobrali próbki krwi do analizy.