PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"załamanie nerwowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załamanie nerwowe" po polsku

załamanie nerwowe

rzeczownik
 1. collapse ***
  • zapaść, kollaps, załamanie nerwowe (poważny stan medyczny) [niepoliczalny]
   I thought that she herself could not be far from collapse. (Pomyślałem, że jej samej nie jest daleko do zapaści.)
   She is close to nervous collapse. (Ona jest bliska załamania nerwowego.)
 2. nervous breakdown  
  losing mental and emotional stability especially when overloaded or stressed out by work
  She had a nervous breakdown. (Ona miała załamanie nerwowe.)
  After the death of his wife, he suffered a nervous breakdown. (Po śmierci żony, on przeszedł załamanie nerwowe.)
 3. crack-up , także: crackup    AmE
 4. mental breakdown  
 5. nervous prostration  

Powiązane zwroty — "załamanie nerwowe"

inne

"załamanie nerwowe" — Słownik kolokacji angielskich

nervous breakdown kolokacja
 1. nervous przymiotnik + breakdown rzeczownik = załamanie nerwowe
  Bardzo silna kolokacja

  And remember, no job is worth having a nervous breakdown over.

mental breakdown kolokacja
 1. mental przymiotnik + breakdown rzeczownik = załamanie nerwowe
  Bardzo silna kolokacja

  Force somebody to deal with that pain before they're ready to, and you risk a mental breakdown.