"kieszeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kieszeń" po polsku

kieszeń

Flat Zoom 5-15x17 Pocket Size Pocket money
rzeczownik
 1. pocket , ***
  • kieszeń (w ubraniu) [COUNTABLE]
   He pulled the box from his pocket. (On wyciągnął pudełko z kieszeni.)
   Tom put his hands in his pockets. (Tom włożył ręce do kieszeni.)
   She put the money back in her pocket. (Ona włożyła pieniądze z powrotem do kieszeni.)
  • kieszonka, kieszeń (np. na fotelu w samochodzie lub samolocie) [COUNTABLE]
   She put the maps in the pocket of her backpack. (Ona włożyła mapy do kieszeni plecaka.)
   The flight attendant said we would find the safety instructions in the pocket of the seat. (Stewardessa powiedziała, że instrukcje bezpieczeństwa znajdziemy w kieszeni siedzenia.)
  • kieszeń (ilość pieniędzy, które ktoś ma do wydania) [COUNTABLE]
   I paid for my car out of my own pocket. (Zapłaciłem za samochód z własnej kieszeni.)
   link synonim: pocketbook
 2. bay ****
  • kieszeń, wnęka (np. miejsce na dysk w komputerze)
   He put the CD into the bay of the playback and pressed play. (On włożył płytę do kieszeni odtwarzacza i wcisnął play.)
   The lion hid in the bay of the cave. (Lew schował się we wnęce jaskini.)
 3. pocket British English *** , pocketbook American English
  • portfel, kieszeń (przenośnie: stan portfela, kieszeni)
   The state of my pocket is nearly empty. (Stan mojej kieszeni jest prawie pusty.)
   Do what is good for this country, not your pocketbook. (Zrób to, co jest dobre dla tego kraju, nie dla twojego portfela.)
   She had a pocketbook that would never be without coin. (Ona miała portfel, w którym nigdy nie brakowało monety.)
 4. pouch
  • kieszeń (np. w plecaku)
   This backpack has an extra pouch inside. (Ten plecak ma dodatkową wewnętrzną kieszeń.)
 5. pocketful
  • kieszeń (miara objętości, np. kieszeń cukierków)
 6. placket
 7. prat

powered by  eTutor logo