Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"emerytura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emerytura" po polsku

emerytura

rzeczownik
 1. retirement ***
  • emerytura (stan) [tylko liczba pojedyncza]
   She's looking forward to her retirement. (Ona wyczekuje swojej emerytury.)
   I find retirement boring. (Uważam, że emerytura jest nudna.)
   He spends his retirement on visiting doctors. (On spędza swoją emeryturę na odwiedzaniu lekarzy.)
 2. pension **
  • emerytura (pieniądze) [policzalny]
   He contributes a small amount to his pension fund every month. (On wpłaca co miesiąc niewielką kwotę pieniędzy na swój fundusz emerytalny.)
   Will my wife still receive my pension if I die before her? (Czy moja żona będzie otrzymywała moją emeryturę, jeśli umrę wcześniej od niej?)
   Her pension will be approximately $800 a month. (Jej emerytura będzie w przybliżeniu wynosiła $800 miesięcznie.)
 3. old age pension BrE , social security AmE ** , old age benefit   [niepoliczalny]
 4. retired pay , retirement pension , retiring pension  
 5. retiring allowance

"emerytura" — Słownik kolokacji angielskich

retirement pension kolokacja
 1. retirement rzeczownik + pension rzeczownik = emerytura
  Luźna kolokacja

  He has lost everything and lives a gloomy life while waiting for his retirement pension.