ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"emeryt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emeryt" po polsku

emeryt

obrazek do "senior citizen" po polsku obrazek do "pensioner" po polsku
rzeczownik
 1. senior citizen , * , senior American English **   [policzalny]
  These apartments are for senior citizens only. (Te mieszkania są tylko dla emerytów.)
  My grandma is proud to be a senior citizen. (Moja babcia jest dumna z bycia emerytką.)
  Senior citizens must meet certain requirements to obtain a driving licence. (Emeryci muszą spełniać pewne wymogi, aby otrzymać prawo jazdy.)
  He is 65 and he is a senior. (On ma 65 lat i jest emerytem.)
  There are film shows for seniors in our cinema. (W naszym kinie są pokazy filmowe dla seniorów.)
 2. pensioner British English , old age pensioner British English , OAP (skrót) British English , retired person , retiree American English   [policzalny]
  Various discounts are available to pensioners. (Rozmaite rabaty są dostępne dla emerytów.)
  Pensioners sometimes seek part-time employment. (Emeryci czasem szukają zatrudnienia na pół etatu.)
  Some people find it difficult to adjust to a pensioner's lifestyle. (Niektórzy ludzie mają trudności z przystosowaniem się do stylu życia emeryta.)
  link synonimy: senior citizen, senior
 3. pensionary  

Powiązane zwroty — "emeryt"

rzeczownik
emerytura = retirement +4 znaczenia
przymiotnik
emerytowany = retired , ret. (skrót) , retd. (skrót)

"emeryt" — Słownik kolokacji angielskich

senior citizen , kolokacja
 1. senior przymiotnik + citizen rzeczownik = emeryt
  Bardzo silna kolokacja

  And our senior citizens have made us what we are.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo