ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ordinary citizen" — Słownik kolokacji angielskich

ordinary citizen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykły obywatel
  1. ordinary przymiotnik + citizen rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Government is beginning to work for ordinary citizens in important ways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo