ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ordinary man" — Słownik kolokacji angielskich

ordinary man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykły człowiek
  1. ordinary przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Did you ever see such a color on an ordinary man?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo