KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"emergency" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "emergency" po angielsku

emergency ***

obrazek do "emergency" po polsku
rzeczownik
 1. nagły wypadek, sytuacja awaryjna, sytuacja krytyczna, nagła sytuacja [policzalny lub niepoliczalny]
  In an emergency you may telephone Dr. Walker. (W razie nagłego wypadku możesz zadzwonić do doktora Walkera.)
  In case of an emergency, break the glass. (W razie nagłego wypadku, zbij szybkę.)
  But you can always come to me in an emergency. (Ale w sytuacji awaryjnej zawsze możesz przyjść do mnie.)
przymiotnik
 1. ewakuacyjny, awaryjny
  In case of fire head for the emergency exit. (W razie pożaru kieruj się do wyjścia ewakuacyjnego.)
  This is just an emergency scenario. (To jest tylko scenariusz awaryjny.)
  Why are we having this emergency meeting? (Dlaczego mamy to awaryjne spotkanie?)

Powiązane zwroty — "emergency"

rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo