"afera" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "afera" po polsku

afera

rzeczownik
 1. affair , ***
  • afera, wydarzenie, sprawa [policzalny]
   The affair led to the collapse of the government . (Afera doprowadziła do upadku rządu.)
   I know nothing about the affair at all. (Nie wiem nic o tej sprawie.)
 2. scandal **
  • skandal, afera [policzalny]
   There need be no scandal. (Nie potrzeba skandalu.)
   She is afraid of causing a scandal. (Ona się boi spowodować aferę.)
   This latest scandal may topple the government. (Ten najnowszy skandal może obalić rząd.)
 3. fuss *
  • zgiełk, zamieszanie, awantura, afera [niepoliczalny]
   I just don't know what the whole fuss is about. (Nie wiem tylko, o co to całe zamieszanie.)
   They made quite a fuss about all the changes. (Oni zrobili całkiem spore zamieszanie z powodu wszystkich zmian.)
 4. stunt *
  • afera, sensacja, chwyt (reklamowy)
   Their row was just a publicity stunt. (Ich kłótnia była tylko chwytem reklamowym.)
 5. stink *
 6. kickup
 7. ructions
 8. big stink
 9. snorter

powered by  eTutor logo