"hałas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hałas" po polsku

hałas

obrazek do "noise" po polsku
rzeczownik
 1. noise ***
 2. row BrE potocznie ***
  • raban, hałas, zamieszanie [policzalny]
   What is this row all about? (O co ten cały hałas?)
   They lived next to a football stadium, no wonder they were fed up with the row. (Oni mieszkali obok stadionu piłkarskiego, nic dziwnego, że mieli dosyć rabanu.)
   What caused that row? (Co spowodowało to zamieszanie?)
 3. turmoil *
  • hałas, wrzawa, zamieszanie, chaos [niepoliczalny]
   He got lost in the turmoil of the attack. (On zgubił się w chaosie natarcia.)
   I heard some turmoil through the window. (Uslyszałem przez okno jakiś hałas.)
 4. commotion
  • hałas, tumult, zgiełk, zamieszanie
   There was a huge commotion in front of the city hall. (Przed budynkiem ratusza było wielkie zamieszanie.)
   The prime minister's declaration caused a commotion in the Parliament. (Deklaracja premiera spowodowała zgiełk w parlamencie.)
   I can't think because of all this commotion. (Nie mogę myśleć przez cały ten hałas.)
   Rzeczownik w tym znaczeniu może występować albo w postaci pojedynczej (singular) albo niepoliczalnej (uncountable).
 5. din
  • hałas, łoskot, ryk (np. silników)
   This car is making so much din! (Ten samochód robi tyle hałasu!)
   Can you hear the din? (Czy słyszysz łoskot?)
 6. uproar
 7. clamour BrE , clamor AmE
 8. ado
 9. tumult
 10. hubbub
 11. hoopla , także: hoop-la , także: whoopla
 12. ballyhoo
 13. industrial noise , occupational noise  
 14. comess
 15. ring-a-ding
 16. whoop-de-do AmE potocznie , whoop-de-doo , whoop-up
 17. bow-wow
 18. rort
 19. dirdum
 20. big stink

powered by  eTutor logo