ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"odpowiedź" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiedź" po polsku

odpowiedź

[ 2005 ROK ] Odpowiedź Masseya My Reply i odpowiedź!!!!!!!!!!!
rzeczownik
 1. answer *****
  • odpowiedź (np. w czasie rozmowy, na list) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I was expecting a different answer. (Spodziewałem się innej odpowiedzi.)
   You don't have to give me an answer now. (Nie musisz mi teraz odpowiadać.)
   Are you going to answer his letter? (Masz zamiar odpowiedzieć na jego list?)
   link synonimy: reply, response
  • odpowiedź (na teście), rozwiązanie [COUNTABLE]
   What was your answer to this question? (Jaka była twoja odpowiedź na to pytanie?)
   I didn't know the answer to the last question - it was difficult. (Nie znałem odpowiedzi na ostatnie pytanie - było trudne.)
  • odpowiedź, rozwiązanie (sposób rozwiązania jakiegoś problemu) [COUNTABLE]
   There are no easy answers to this problem. (Nie ma łatwych rozwiązań tego problemu.)
   I feel like the answer is very close. (Czuję, że rozwiązanie jest bliskie.)
 2. response **** , re. (skrót) *
  • reakcja, odpowiedź (np. na jakieś wydarzenie lub na coś, co ktoś zrobił) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I'm waiting for your response. (Czekam na twoją odpowiedź.)
   Have you seen his response? (Widziałeś jego reakcję?)
   link synonim: reaction
  • odpowiedź (np. na wiadomość) [COUNTABLE]
   Fifty-six patients replied giving a response rate of 77%. (Odpowiedziało pięćdziesięcioro sześcioro pacjentów, dając 77% procent odpowiedzi.)
   I was surprised when I got his response - I sent him that letter two years ago. (Byłem zdziwiony, kiedy dostałem jego odpowiedź - wysłałem ten list dwa lata temu.)
   link synonim: answer
 3. solution ****
  • odpowiedź, rozwiązanie (np. zagadki) [COUNTABLE]
   The solution to this riddle is not so obvious. (Rozwiązanie tej zagadki nie jest takie oczywiste.)
 4. reply ***
  • odpowiedź (np. na to co ktoś napisał lub powiedział) written [COUNTABLE]
   I sent him a letter in June, but I haven't got a reply yet. (Wysłałem mu list w czerwcu, ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi.)
   I'm writing in reply to your letter of March 3rd. (Piszę w odpowiedzi na Pański list z 3 marca.)
   This is an automatic reply, do not answer it. (To jest automatyczna odpowiedź, proszę na nią nie odpowiadać.)
   link synonim: answer
 5. rejoinder

Powiązane zwroty — "odpowiedź"

przysłówek
nie (używane jako odpowiedź negatywna) = no
przymiotnik
właściwy (np. odpowiedź) = right , także: r.
bezpośredni (np. odpowiedź) = direct
mało konkretny (np. działanie, orzeczenie, odpowiedź) = evasive
wymijający (np. odpowiedź, słowa) = equivocal
czasownik
odpowiadać = suit +8 znaczeń
skutkować (np. wynik, odpowiedź) = yield
zaznaczać (np. właściwą odpowiedź w kratce) = tick British English , check American English
zrozumiałem (jako odpowiedź na jakieś polecenie lub przekazaną informację) = noted
zakreślać (np. poprawną odpowiedź) = circle
hamować (odpowiedź immunologiczną organizmu) = immunosuppress
phrasal verb
idiom
inne
tak to (odpowiedź na pytanie "dlaczego?", "jak to?") = just because informal , because informal
rzeczownik

powered by  eTutor logo