"wymijający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymijający" po polsku

wymijający

przymiotnik
 1. indirect *
 2. evasive
 3. equivocal
 4. cagey , cagy
 5. non-committal , także: noncommittal
 6. quirkish
 7. circumambulatory
  • wymijający (np. o odpowiedzi)
rzeczownik
 1. biasness
obrazek do "pass" po polsku
czasownik
 1. pass , *****
  • wymijać, przechodzić (obok czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He passed the library. (On minął bibliotekę.)
   I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
   Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
obrazek do "overtake" po polsku
czasownik
 1. overtake ,
  • wyprzedzić (np. osobę, samochód)  BrE [przechodni/nieprzechodni]
   The car sped up and quickly overtook him, blocking his way. (Samochód przyśpieszył i szybko go wyprzedził, blokując mu drogę.)
   We ought to overtake them within the next two miles. (Powinniśmy ich wyprzedzić w ciągu najbliższych dwóch mil.)
   link synonimy: overhaul, pass