eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"pomijać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomijać kogoś" po polsku

czasownik
 1. avoid ****
  • omijać, pomijać, unikać (np. niepożądanej osoby) [przechodni]
   He tried to avoid me, but then changed his mind. (On próbował mnie unikać, ale potem zmienił zdanie.)
   We were hiding in the woods in order to avoid any police watch. (Skrywaliśmy się w lesie, żeby uniknąć bycia obserwowanym przez policję.)
   He avoided my eyes through the meeting. (On unikał mojego wzroku na spotkaniu.)
 2. ignore , ***
 3. exclude **
 4. omit *
 5. skip **
 6. bypass * , także: by-pass
 7. overlook , **
  • pominąć, pomijać, nie dostrzegać (np. osoby, problemu) [przechodni]
   We should not, however, overlook consumers who make their own choices about food. (Nie powinniśmy jednak pomijać konsumentów, którzy sami dokonują wyborów żywieniowych.)
   We must not overlook the matter of teaching tolerance. (Nie wolno nam pominąć konieczności uczenia tolerancji.)
 8. drop , *****
  • pomijać, usuwać (np. czyjeś nazwisko, kogoś z drużyny) [przechodni]
   I dropped your name accidentally, I'll fix it in a minute. (Pominąłem twoje imię przypadkowo, za minutę to naprawię.)
   The coach wants to drop me from the team because I didn't come to the training yesterday. (Trener chce usunąć mnie z drużyny, bo nie przyszedłem wczoraj na trening.)
 9. evade
 10. pretermit  
phrasal verb
 1. cut out *
 2. gloss over
 3. slur over
czasownik
 1. skip something **
  • opuszczać coś, pomijać coś
   to omit or eliminate something
   Let's skip the introduction. (Pomińmy wstęp.)
   Skip the niceness, I know you don't like me. (Pomiń uprzejmości, wiem, że mnie nie lubisz.)

pomijać kogoś

phrasal verb
 1. pass someone over , pass over someone
  • pomijać kogoś, zignorować kogoś
   Did I pass somebody over? (Czy kogoś pominąłem?)
   They passed Sal over for promotion. (Pominęli Sala w kwestii awansu.)
idiom
 1. leave somebody out in the cold   potocznie
czasownik
 1. lose *****
 2. leave aside
 3. skip ahead
 4. overslaugh
phrasal verb
 1. leave something out
  • pominąć coś, opuścić coś
   I think I might have left something out. (Myślę, że mogłem coś pominąć.)
   No key matters can be left out of this discussion. (Żadne kluczowe sprawy nie mogą zostać pominięte w tej dyskusji.)
   He has been left out of the team. (On został wyłączony z drużyny.)
 2. skip over , skip **

Powiązane zwroty — "pomijać kogoś"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
pomijanie = pretermitting +5 znaczeń
Zobacz także: rozmijać się

powered by  eTutor logo