Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"zignorować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zignorować coś" po polsku

czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
 3. brush off
 4. overslaugh

zignorować coś

phrasal verb
 1. pass over something , pass something over
 2. skip over , skip **
 3. shrug something off
idiom
 1. pave over
phrasal verb
 1. pass someone over , pass over someone
idiom
 1. cut somebody dead
 2. give somebody the go-by
czasownik
 1. ignore , ***
 2. defy *
 3. evade
 4. blank **   slang
  He blanked my question. (Zignorował moje pytanie.)
  Don't blank her, you should talk to her. (Nie ignoruj jej, powinieneś z nią porozmawiać.)
 5. ig (skrót)   slang
 6. disoblige
 7. daff
 8. highside
phrasal verb
 1. look through *  
  He looked through me and didn't say a word. (On zignorował mnie i nie powiedział ani słowa.)
  You can't look through me all the time. (Nie możesz cały czas mnie ignorować.)
 2. tune out
  • ignorować, wyłączyć (się)
   Could you repeat? I tuned out for a moment. (Mogłabyś powtórzyć? Wyłączyłam się na chwilę.)
   He tuned me out on purpose! (On specjalnie mnie ignorował!)
 3. sweep aside
 4. skate around something
 5. drone out
 6. slur over
 7. kiss off
 1. have one's head up one's ass , także: have one's head up one's arse , have one's head stuck up one's arse
idiom
 1. take no notice of something , take no notice of someone
czasownik
 1. ignore somebody , ***  
  I ignored her and went inside. (Zignorowałem ją i wszedłem do środka.)
  I tried to reason with him, but he ignored me. (Próbowałem go przekonywać, ale on mnie zignorował.)
 2. blank somebody **
idiom
 1. give somebody the silent treatment
 2. put the chill on somebody , także: put the freeze on someone  
 3. send somebody to Coventry
 1. pay someone no mind , pay no mind to someone
phrasal verb
 1. thrust something aside
 1. skate over something , skate around something
idiom
 1. let something slide   spoken
  She constantly lets her daughter's behaviour slide. (Ona ciągle ignoruje zachowanie swojej córki.)
  I will let your lie slide. (Zignoruję twoje kłamstwo.)
 2. turn one's back on something
 1. pay no attention to something , pay no mind to something , pay something no mind

Powiązane zwroty — "zignorować coś"

rzeczownik
ignorant = philistine +3 znaczenia
ignorowanie = ignoring +5 znaczeń
idiom

"zignorować coś" — Słownik kolokacji angielskich

skip over kolokacja
 1. skip czasownik + over przyimek = pominąć coś, zignorować coś (np. nieciekawe fragmenty książki)
  Bardzo silna kolokacja

  So we had to skip over it and do 6.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo