ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"zlekceważyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zlekceważyć coś" po polsku

czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
 3. flout
  • zlekceważyć (prawo, zasadę, zwyczaj, tradycję)
   You flouted our tradition and you have to suffer punishment. (Zlekceważyłeś naszą tradycję i musisz ponieść karę.)
   If you flout the rules, you'll be fired. (Jeśli zlekceważysz zasady, zostaniesz zwolniony.)
   She flouted the law and paid the piper. (Ona zlekceważyła prawo i poniosła konsekwencje.)
 4. override
idiom
 1. make little of somebody
 2. give somebody the go-by

zlekceważyć coś

phrasal verb
 1. shrug something off
czasownik
 1. ignore , ***
 2. neglect **
  • zaniedbywać, lekceważyć (np. ważny problem) [TRANSITIVE]
   to fail to take proper care of something
   You shouldn't neglect your homework. (Nie powinieneś zaniedbywać prac domowych.)
   Don't neglect your health. (Nie zaniedbuj swojego zdrowia.)
   This problem is serious, don't neglect it. (Ten problem jest poważny, nie lekceważ go.)
 3. disdain *
 4. scorn
 5. sidestep
 6. trifle
 7. snub
 8. ritz
 9. disoblige
 10. disprize
 1. make light  
phrasal verb
 1. cry down
idiom
 1. take no notice of something , take no notice of someone
 1. ignore something ***  
  Stop ignoring me. (Przestań mnie lekceważyć.)
  Don't ignore it, it's a serious problem. (Nie lekceważ tego, to poważny problem.)
 2. be in contempt of something  
 3. take something lightly
phrasal verb
 1. cry something down
czasownik
 1. not see that it matters
idiom
 1. make little of something , make light of something
  • lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
   I made little of those classes and I failed them. (Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.)
   He made little of this serious situation. (On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.)
czasownik
 1. blank somebody **
idiom
 1. trample somebody underfoot

Powiązane zwroty — "zlekceważyć coś"

rzeczownik
lekceważenie = disdain +12 znaczeń
przymiotnik
lekceważący = dismissive +9 znaczeń
czasownik
wypiąć się na coś (zlekceważyć) = flip-flop

powered by  eTutor logo