"kiss off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "kiss off" po angielsku — Słownik polsko-angielski

kiss off

phrasal verb
  1. olewać, ignorować American English slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"kiss off" — Słownik kolokacji angielskich

kiss off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocałunek daleko
  1. kiss czasownik + off particle
    Bardzo luźna kolokacja

    She made her point, and I kissed her off.

    Podobne kolokacje: