BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"skip over" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "skip over" po angielsku

skip over

phrasal verb
  1. pominąć coś, zignorować coś (np. nieciekawe fragmenty książki) American English informal
    I hope you didn't skip over the fragments about nature. (Mam nadzieję, że nie pominęłaś fragmentów o naturze.)

"skip over" — Słownik kolokacji angielskich

skip over kolokacja
  1. skip czasownik + over przyimek = pominąć coś, zignorować coś (np. nieciekawe fragmenty książki)
    Bardzo silna kolokacja

    So we had to skip over it and do 6.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo