"ignorowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ignorowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

ignorowanie

rzeczownik
 1. ignoring
 2. evading
 3. defying
 4. daffing
 5. blanking  
 6. dissemblance   formal
czasownik
 1. ignore ***
 2. defy *
 3. evade
 4. blank **   slang
  He blanked my question. (Zignorował moje pytanie.)
  Don't blank her, you should talk to her. (Nie ignoruj jej, powinieneś z nią porozmawiać.)
 5. ig (skrót)   slang
 6. disoblige
 7. daff
 8. highside
phrasal verb
 1. look through *  
  He looked through me and didn't say a word. (On zignorował mnie i nie powiedział ani słowa.)
  You can't look through me all the time. (Nie możesz cały czas mnie ignorować.)
 2. tune out
  • ignorować, wyłączyć (się)
   Could you repeat? I tuned out for a moment. (Mogłabyś powtórzyć? Wyłączyłam się na chwilę.)
   He tuned me out on purpose! (On specjalnie mnie ignorował!)
 3. sweep aside
 4. skate around something
 5. slur over
 6. drone out
 7. kiss off
 1. have one's head up one's ass , także: have one's head up one's arse , have one's head stuck up one's arse
czasownik
 1. ignore somebody ***  
  I ignored her and went inside. (Zignorowałem ją i wszedłem do środka.)
  I tried to reason with him, but he ignored me. (Próbowałem go przekonywać, ale on mnie zignorował.)
 2. blank somebody **
idiom
 1. put the chill on somebody , także: put the freeze on someone  
 2. give somebody the silent treatment
 3. send somebody to Coventry
czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
 3. brush off
 4. overslaugh
phrasal verb
 1. pass over something , pass something over
 2. skip over
idiom
 1. pave over
phrasal verb
 1. pass someone over , pass over someone
idiom
 1. cut somebody dead
 2. give somebody the go-by
idiom
 1. let something slide   spoken
  She constantly lets her daughter's behaviour slide. (Ona ciągle ignoruje zachowanie swojej córki.)
  I will let your lie slide. (Zignoruję twoje kłamstwo.)
 2. turn one's back on something
phrasal verb
 1. thrust something aside
 1. pay no attention to something , pay no mind to something
 1. skate over something , skate around something