"zostawiać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zostawiać coś" po polsku

czasownik
 1. leave *****
 2. desert ***
  • opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
   They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
   Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
 3. forget ****
  • zapominać, zostawiać (np. klucze w domu) [przechodni]
   He always forgets the keys to his apartment. (On zawsze zapomina kluczy do mieszkania.)
   I forgot to bring my wallet and my girlfriend had to pay for me. (Zapomniałem przynieść mój portfel i musiała za mnie zapłacić moja dziewczyna.)
 4. park , *****
 5. dump **
phrasal verb
 1. go away **

zostawiać coś

phrasal verb
 1. leave something in *
 2. pass over something , pass something over
phrasal verb
 1. leave something to somebody * , leave somebody something *****
  • zostawiać coś komuś (w spadku), zapisywać coś na kogoś
   My aunt left me a small sum of money when she died. (Moja ciocia zostawiła mi w spadku niewielką kwotę pieniędzy kiedy zmarła.)
   My parents left me a lot of money. (Moi rodzice zostawili mi dużo pieniędzy.)
phrasal verb
 1. run off *
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa zostawiać coś i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "zostawiać coś"

czasownik
idiom
phrasal verb
inne
inne