"zostawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zostawić" po polsku

zostawić

 1. make a break , także: make the break
czasownik
 1. leave *****
 2. desert ***
  • opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
   They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
   Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
 3. forget ****
  • zapominać, zostawiać (np. klucze w domu) [przechodni]
   He always forgets the keys to his apartment. (On zawsze zapomina kluczy do mieszkania.)
   I forgot to bring my wallet and my girlfriend had to pay for me. (Zapomniałem przynieść mój portfel i musiała za mnie zapłacić moja dziewczyna.)
 4. park , *****
 5. dump **
phrasal verb
 1. go away **
phrasal verb
 1. leave something to somebody * , leave somebody something *****
  • zostawiać coś komuś (w spadku), zapisywać coś na kogoś
   My aunt left me a small sum of money when she died. (Moja ciocia zostawiła mi w spadku niewielką kwotę pieniędzy kiedy zmarła.)
   My parents left me a lot of money. (Moi rodzice zostawili mi dużo pieniędzy.)
phrasal verb
 1. leave something in *
 2. pass over something , pass something over
phrasal verb
 1. run off *

Powiązane zwroty — "zostawić"

czasownik
idiom
phrasal verb
inne
inne
rzeczownik
"okno życia" (miejsce, gdzie rodzic może bezpiecznie i anonimowo zostawić niechciane dziecko) = baby hatch

"zostawić" — Słownik kolokacji angielskich

make a break kolokacja
 1. make czasownik + break rzeczownik = odciąć się (od kogoś lub czegoś), zostawić, porzucić (kogoś lub coś)
  Zwykła kolokacja

  You might just as well make a break with us.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo