"leave alone" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "leave alone" po angielsku

 1. zostawić kogoś w spokoju (nie przeszkadzać komuś) przestarzale
  Leave me alone, I'm doing my homework. (Zostaw mnie w spokoju, odrabiam zadanie domowe.)
  Let's leave her alone, she is very tired. (Zostawmy ją w spokoju, jest bardzo zmęczona.)
  Could you let me alone? (Możesz zostawić mnie w spokoju?)
 1. zostawić coś w spokoju (nie dotykać czegoś) przestarzale
  Let that dog alone, it can be aggressive. (Zostaw tamtego psa w spokoju, może być agresywny.)
  Leave that stain alone, I will remove it later. (Zostaw tę plamę w spokoju, usunę ją później.)

"leave alone" — Słownik kolokacji angielskich

leave alone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostaw w spokoju
 1. leave czasownik + alone przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  The violence during the funeral alone left 29 people dead and 47 police personnel badly wounded.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo