"leave something alone" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "leave something alone" po angielsku

leave something alone
let something alone

 1. zostawić coś w spokoju (nie dotykać czegoś) przestarzale
  Let that dog alone, it can be aggressive. (Zostaw tamtego psa w spokoju, może być agresywny.)
  Leave that stain alone, I will remove it later. (Zostaw tę plamę w spokoju, usunę ją później.)
 1. zostawić kogoś w spokoju (nie przeszkadzać komuś) przestarzale
  Leave me alone, I'm doing my homework. (Zostaw mnie w spokoju, odrabiam zadanie domowe.)
  Let's leave her alone, she is very tired. (Zostawmy ją w spokoju, jest bardzo zmęczona.)
  Could you let me alone? (Możesz zostawić mnie w spokoju?)

Powiązane zwroty — "leave something alone"

przysłowie

powered by  eTutor logo