"ignore somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ignore somebody" po angielsku

ignore somebody , ***

czasownik
 1. ignorować kogoś
  I ignored her and went inside. (Zignorowałem ją i wszedłem do środka.)
  I tried to reason with him, but he ignored me. (Próbowałem go przekonywać, ale on mnie zignorował.)
czasownik
 1. ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty) [przechodni]
  He ignored the fact that she was married. (On ignorował fakt, że ona była zamężna.)
  My aunt ignored first symptoms of her disease. (Moja ciocia zlekceważyła pierwsze symptomy swojej choroby.)
 2. ignorować, nie reagować na (coś), nie zwracać uwagi (o zachowaniu) [przechodni]
  Ignore her, she just wants to upset you. (Nie zwracaj na nią uwagi, ona chce cię tylko zdenerwować.)
  The boy ignored his parents' request. (Chłopiec zignorował prośbę swoich rodziców.)
 3. nie doceniać, bagatelizować (np. problem) [przechodni]
  Stop ignoring the problem, we are in trouble! (Przestań bagatelizować problem, mamy kłopoty!)
  The boss ignored his workers' strike. (Szef zbagatelizował strajk swoich pracowników.)
 4. uchylać (np. wyrok sądowy) termin techniczny [przechodni]
  We hope that the judge will ignore the verdict. (Mamy nadzieję, że sędzia uchyli wyrok.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. lekceważyć coś
  Stop ignoring me. (Przestań mnie lekceważyć.)
  Don't ignore it, it's a serious problem. (Nie lekceważ tego, to poważny problem.)

Powiązane zwroty — "ignore somebody"

przymiotnik

powered by  eTutor logo